BUNBURY Geka

ONS WIL GRAAG ‘N GEESTELIKE TUISTE WEES VIR AFRIKAANSSPREKENDES WAT ‘N BEHOEFTE HET AAN ‘N GEREFORMEERDE EN EVANGELIESE BEDIENING

Bunbury Gereformeerde Evangeliese Kerk in Australie (Bunbury GEKA) probeer om mense uit verskillende Gereformeerde en Evangeliese denominasies te akkomodeer.  Ons samebindende faktor is ons liefde vir die Here.  Ons bediening is hoofsaaklik in Afrikaans (een maal ‘n maand het ons ‘n Engelse erediens).  Omdat baie van ons lidmate hulself geestelik beter uitdruk in Afrikaans probeer ons die taal sover moontlik behou in ons eredienste en bybelstudies. Ons besef egter dat ‘n volgende generasie dit dalk eerder in Engels sal verkies en is dus oop vir verandering.

Al is ons hoofsaaklik Afrikaans, probeer ons om ‘n gemeente te wees wat by ons Engelse omgewing betrokke is.  Ons skakel nou met ander kerke in Bunbury deurdat ons leraar een van die lede van die “Bunbury Christian Churches Together” (BCCT) is.  Tydens groot feesdae soos Paasnaweek en Kersfees, is ons dikwels betrokke by gesamentlike kerk projekte. Ons poog ook waar moontlik by soveel as moontlik Christelike projekte in die dorp betrokke te wees.

Uit die aard van ons gemeente karakter is ons ook baie nou betrokke by nuwe immigrante wat in Bunbury aankom. Menige lidmate kan getuig van die waardevolle rol wat die kerk gespeel het in hul aanpassing tydens immigrasie.


Bunbury_03.jpg

Wie is ons

Ons verwelkom  mense van verskillende agtergronde. Ons gee Om.

Lees Meer →

Busselton

Raak Betrokke

Reg om die volgende stap te neem?  Jy kan 'n verskil maak.

Vind uit hoe →