God kies nie die bekwames nie, Hy bekwaam die wat hy kies.
— Anoniem

Die eerste GEKA gemeente is in 2004 in die Noorde van Perth (Clarkson) gestig en het op daardie stadium bekend gestaan as die PERTH AFRIKAANS REFORMED CHURCH.  Die naam het in 2009 verander na die GEREFORMEERDE EVANGELIESE KERK IN AUSTRALIË.  In 2009 is ‘n tweede gemeente aan die suide kant van Perth begin en die gemeente staan vandag bekend as DEO GLORIA.  Met uitreike reg oor die suid-weste van Australië deur die GEKA en wel deur ‘n liggaam wat bekend staan as OUTREACH WA, het Bunbury op die toneel verskyn. Ds Gawie van der Merwe, wat die predikant van OUTREACH WA is het Bunbury op ‘n twee maandelikse basis besoek en dit het gou duidelik geword dat hier ‘n behoefte vir meer gereelde bediening is.

Op 18 Oktober 2009 is die Bunbury GEKA amptelik gestig met 15 gesinne as lidmate.  Alhoewel die gemeente klein was is daar besluit om sou gou moontlik met weeklikse eredienste en Bybelonderrig te begin.  Natuurlik kon daar nie dadelik ‘n predikant beroep word nie en is daar deur die groter GEKA aanbeveel dat Bunbury eers van besoekende leraars gebruik maak.  Sulke leraars sou uit Suid-Afrika kom help deurdat hulle daar langverlof in hul eie gemeentes neem.  Die eerste aflos leraar, Ds Andrie Killian en sy vrou arriveer in Januarie 2010 om vir drie maande in die gemeente te werk. Hy, saam met Pieter Schoeman, die voorsitter van die Gemeenteraad,  het wonderlike werk verrig en die gemeente van Bunbury in vele opsigte gehelp om gevestig te raak.  Ds Killian is opgevolg deur nog vier leraarspare wat elk vir drie maande kom werk het.  In Februarie 2011 besluit die gemeente om hul eerste dominee te beroep.  Hierdie was ‘n stap in die geloof want die gemeente was steeds klein, maar hulle het gevoel dat hul ‘n permanente leraar nodig het. Dominee Gawie Cloete, leraar van Mariental in Namibië, ontvang dus in Ferbruarie 2011 ‘n beroep na Bunbury GEKA as leraar – Hy en sy vrou Alba was die vorige jaar een van die leraarspare wat uitgehelp het.

Met hul aankoms in Mei 2011, was die gemeente omtrent 60 lidmate (ouers en kinders) sterk. Ds Cloete se kontrak het gelees dat hy twee dae in die week ander werk moet soek omrede die gemeente net 5 dae per week kon bekostig.  Binne twee maande na die Cloetes se aankoms deel die Gemeenteraad ds Gawie mee dat hy nie verder na ander werk moet soek nie, omrede die gemeente aan die groei is en hul glo dat hulle hom volledig kan dra. Vandag dank ons die Here vir ‘n stabiele gemeente waar menige mense ‘n geestelike tuiste gevind het.