bigstock-Antique-brass-compass-over-old-452177621.jpg

Geloofsonderrig

Neem deel aan die onderrig van ons kinders in die Bybel en help hulle om dit wat hulle leer toe te pas in hul dag tot dag wandel. Bybelonderrig vind tydens (klein outjies) en na die erediens (groter kinders) plaas.

Jeug

Help begelei ons kinders om op ‘n kreatiewe manier hul geloof uit te leef.

Omgeegroepe / 

Bybelstudie

Ons glo dat hoe meer ons van die Here leer hoe makliker stap ons in Sy voetspore. Jy kan of net inskakel by ‘n groep of aanmeld om ‘n leier van ‘n groep te wees.

Guitar.jpeg

Musiek / Sang / Klank

Ons gemeente is lief vir sing. Ons sing beide Afrikaans en Engelse liedere wat ons belydenis ondersteun. Ons het verskeie musikante en maak gebruik van ‘n klanksisteem wat ons versterk. Jy kan betrokke raak of as ‘n begeleier, sanger of klankpersoon.


Etes en Kuiergeleenthede

Ons kuier graag en as ons kuier eet ons.

Bemarking & Foto's

Ons glo dat fotos stories vertel. Ons gemeente het baie stories om te vertel en jy kan deel daarvan wees. Bemarking word verder deur die webblad en ‘n “facebook”-blad gedoen.

Gebed

‘n Biddende gemeente is nodig om ware kerk te bly. Wil jy nie vir ons hiermee kom help nie?

Uitreike

Ons bedien graag ook mense buite ons gemeente. Ons doen dit deur fondse na buite ons gemeente te stuur en deur betrokke te raak waar nood is.